In het Leersumse veld hadden we onder anderen een bosuil, bruine winterjuffer, hazelworm.

In Arkemheen  hadden we veel weide vogels en ook boeren zwaluwen.

Deze foto’s zijn genomen met een 50D en een 100-400 II canon lens die ik mocht lenen van mijn oom.

IMG_5606 a

Bonte vliegenvanger.

IMG_5641 a

Bruine winterjuffer.

IMG_5645 a

Bruine winterjuffer.

IMG_5662 a

Hazelworm.

IMG_5665

de bloem van de stekelbrem

IMG_5701 a

Grutto

IMG_5727 a

Grauwe ganzen tussen de pinkster bloemen.

IMG_5739 a

Grutto

IMG_5749 a

Haas.

IMG_5757 a

Kievit.

IMG_5844 a

Grutto.

IMG_5853 a

Grutto.

IMG_5933 a

Boerenzwaluw.

IMG_5991 d

Boerenzwaluw.

IMG_5998 a

Kievit.

IMG_6058 a

Grutto.

IMG_6087 a

Kleine plevier.

IMG_6110 a

Meerkoet.